PRIBATUTASUN POLITIKA

Gure erakundean, gure protokoloak eta pribatutasun-politikak egokitu egin ditugu Datuak Babesteko 679/2016 Europako Erregelamendura (DBEO) eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora, segurtasunak eta tratatzen ditugun datuen babesak kezkatzen gaituelako.

1.- NOR DA DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

BILMAN BUS SL erakundea, AZBARREN 3, 48970 BASAURI-BIZKAIA helbidea duena, zure datuen tratamendu egokiaren arduraduna da. Tratamendu horri buruz galde dezakezu ondoko helbide elektronikoa erabiliz: info@bilmanbus.es

2.- ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU ZURE DATUAK?

BILMAN BUS SL erakundean, interesdunek ematen diguten informazioaren tratamendua egiten dugu ondoko helburuekin:

3.- ZEIN DA DATUEN TRATAMENDUA EGITEKO LEGEZKO OINARRIA?

Baimen bidez eman dizkiguzun datuen erabilera beharrezkoa da erabiltzaileekiko harremanak behar bezala kudeatzeko eta, gainera, legezko betebeharrak bete ahal izateko.

Edozein unetan adieraz dezakezu zure datuak erabiltzearen aurka zaudela eta, beraz, datuekin egiten den edozein kudeaketa-mota ondoriorik gabe utzi. Datuak legez ezarritako denboran baino ez dira blokeatuko. Nolanahi ere, jakinarazi behar dizugu baimenik eman ezean, ezinezkoa gerta daitekeela zerbitzuak ematea.

4.- DATUEN KOMUNIKAZIOA

Hasiera batean, ez da daturik lagako legeak hala agintzen ez badu.

Dena dela, guri laguntzen diguten edo euskarria ematen diguten zerbitzu-emaileekin edo akordioak ditugun kanpoko laguntzaileekin partekatuko ditugu zure datuak.

5.- DATUAK GORDETZEA

Zure datu pertsonalak bakar-bakarrik gordeko ditugu helburu hori betetzeko behar den denboran, kontratu-harremana dugun bitartean, hori behartzen duen legezko betekizuna dagoen bitartean edo zure datuak tratatzea eragozten duen eskubideez baliatzen ez zaren bitartean.

6.- NOLA BALIA DITZAKET NIRE ESKUBIDEAK?

Eskubideen titularra zaren aldetik, zure datuen kontrola duzu eta, beraz, edozein unetan balia ditzakezu zure eskubideak. Horretarako, mezu elektroniko bat bidali behar diguzu: info@bilmanbus.es

Ondoko eskubidek balia ditzakezu:

Erabiltzaileei jakinarazten diegu baimena edozein unetan baliorik gabe uzteko eskubidea dutela, baina horrek ez dio eragingo izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Era berean, interesdunei jakinarazten diegu erreklamazioa aurkez dezaketela Datuak Babesteko arloan eskumena duen Kontrol-Agintaritzan, batez ere beren eskubideak baliatzean gogobeterik geratu ez badira.

Zure eskubideak baliatzeko, aurkeztu zure NANaren kopia bat edo zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baliokideren baten kopia.